Metakognitiv terapi

Metakognitiv betyder “at tænke på at tænke”, og metakognitiv terapi (MCT) er baseret på princippet om, at de fleste psykiske lidelser er forårsaget af et mønster af overtænkning kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS) (det kognitive opmærksomhedssyndrom).

CAS er drevet af en persons overbevisninger om tænkning (meta-overbevisninger), som falder i to brede kategorier:

  • Positive overbevisninger (fx hvis jeg bekymrer mig meget og analyserer på mine tanker, så kan jeg løse mine problemer eller forhindre problemer i at opstå)
  • negative overbevisninger (mine bekymringer er ikke til at styre og vil aldrig ændre sig).

Målene med MCT er først at opdage, hvad klienten tror om sine egne tanker og om, hvordan deres sind fungerer (kaldet metakognitive overbevisninger). Derefter sammen med klienten at undersøge, hvordan disse overbevisninger fører til uhensigtsmæssige reaktioner på tanker, og endelig at finde alternative måder at reagere på tanker på, således at symptomer reduceres.

Metakognitiv terapi er en såkaldt trans-diagnostisk metode, hvilket vil sige, at metoden kan anvendes til behandling af de fleste psykiske lidelser på tværs af de enkelte diagnosekriterier.

Back to top button