UNDERSØGELSER PÅ MODERSMÅL

Undersøgelser på modersmål

Psykologisk undersøgelse og udredning af  tosprogede børn og unge

Er du bekymret for barnets eller den unges trivsel og udvikling, tilbyder jeg undersøgelse og udredning med mulighed for inddragelse af modersmål.

Den psykologiske undersøgelse har til formål at vurdere børns undervisningsmæssige og eventuelle specialpædagogiske behov.  Undersøgelsen kan også vise, om der er behov for yderligere udredning i neurologisk eller  psykiatrisk regi, og jeg kan i så fald henvise videre.

Erfaringerne viser, at  udredning af tosprogede børn kan være kompleks. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt barnets vanskeligheder og udfordringer beror på kognitive forudsætninger, sproglige vanskeligheder eller en to-sprogsproblematik  – ligesom det også kan handle om traumer og andre sociale vanskeligheder.

Den psykologiske undersøgelse bør derfor sammen med en fyldig sproglig vurdering samt en viden om barnets aktuelle livsbetingelser  gøre det muligt at få et helhedsbillede af barnets vanskeligheder og kompetencer – sproglige som indlæringsmæssige og sociale.

Back to top button